Naturvård

Skogssällskapet arbetar enlig principerna för hållbar utveckling.

Vi presenterar olika lösningar för natur- och miljövård på fastigheten:

- Kontinuitets-skogsbruk

- Anpassningsplaner för klimatförändring

- PEFC och FSC skogscertifiering

- Anpassning till FSC certifiering

- Naturinventeringar

- Avsättnings- eller fredningsplaner

Då planerna är gjorda utför vi de planerade naturvårdande åtgärderna efterhand och följer upp resultatet på lång och kort sikt.