Viltbruk

VILTBRUK

Skogssällskapet erbjuder möjligheten att ta fram olika former av jakt- och viltrelaterade planer:

- Viltbruksplan

- Skogsbruksplan för viltanpassat skogsbruk

- Ansökan om Wildlife Estate certifikatet och tillhörande planer

Vi tar även ta på oss ansvaret för de jaktliga arrangemangen och den praktiska viltvården i form viltförvaltning.