Förvaltning

Förvaltning är vår huvudtjänst – vår utgångspunkt och vårt arbetssätt. Vi fokuserar på dig och dina mål i förvaltning av din skog eller mark, och hjälper dig att nå dit du vill med ditt ägande.

Skogssällskapet ser till gårds- eller markägarens behov och kan ta hand om många olika uppgifter och verksamhetsområden på en egendom. De vanligaste tjänsterna berör skogsbruket, jordbruk, jakt- och viltbruk samt byggnader och disponentverksamhet.

Skogssällskapets Förvaltningstjänst

Tillsammans går vi igenom dina behov och stämmer av dem med egendomens förutsättningar, på kort och lång sikt. Det resulterar i en rekommendation om vilka åtgärder som bör göras och i vilken ordning. Fördelen är att du får en professionell, oberoende bedömning av förutsättningar och möjligheter. En skräddarsydd förvaltningsrekommendation som du sedan kan välja hur du vill gå vidare med.

Vi föreslår och du bestämmer!!