Fastighetsförmedling

Att köpa eller sälja en fastighet är för de flesta den största affär man ger sig in på i livet. En transaktion som involverar stora kapital och mängder av möjligheter – men också risker och fällor. Rätt rådgivning och kompetent förmedling är därför av avgörande betydelse.

Värdering att lita på

Att fastigheten är rätt värderad är en grundförutsättning och de flesta värderingsmän är väl kompetenta och arbetar efter liknande mallar. Skillnaden kan likafullt bli stor beroende på noggrannhet och vilken lokal marknadskännedom man besitter.


Skogssällskapet Finland har Nordens kanske bästa nätverk för bedömning av marknadsvärde. Våra förvaltare finns i både Finland, Norge, Sverige samt Baltikum och har detaljerad kunskap om många hundra tusen hektar mark. De känner väl till utbud och efterfrågan på sina lokala marknader och vi har även ett brett internationellt kontaktnät av intressenter. I kombination med ekonomisk och juridisk kompetens innebär det att vi kan ge värderingar att lita på men också annan värdefull vägledning.

Råd som räddar

Rätt rådgivning kan rädda många euro och spara stora problem – både för köpare och säljare av en fastighet. Skatteproblematiken t ex, är invecklad men rymmer också stora möjligheter om du är ute i god tid. Och med kompetent juridiskt bistånd kan du påverka kostnader, intäkter och komplikationer kring frågor som arrenden, förvärvstillstånd, fastighetsbildning, EU-stöd, inteckningar m m.

När du anlitar Skogssällskapet får du tillgång till alla dessa kompetensområden. Vid försäljning får du också råd och handgripligt bistånd med åtgärder som snabbt höjer värdet på fastigheten. En ny skogsbruksplan, en röjning, en plantering eller något annat, kan höja värdet långt över vad det kostar att utföra åtgärden.