Om oss

Skogssällskapet Finland

 

Skogssällskapet Finland är ett från skogsindustrin fristående företag som förvaltar fastigheter och erbjuder tjänster som berör främst jord, skog och byggnader.

Partner nära dig

Vi hjälper privata och offentliga kunder att sköta skogen, markegendomar och byggnader hållbart - ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Vi förvaltar fastighetsportföljen utifrån varje ägares egna mål. Vi har inga ägarintressen i skogsindustrin.

Organisation

Skogssällskapet Finland består av en grupp motiverade förvaltare med en bred kompetens. Vi verkar och växer i det här skedet med hjälp av ytterligare en grupp personer som bildar ett unikt nätverk med specialkunskap och erfarenhet kring de tjänster vi erbjuder.

Skogssällskapet Finland är ett intressebolag till svenska Skogssällskapet. Skogssällskapet har verkat i över 100 år och förvaltar idag ca 500 000 hektar mark i Sverige. Sedan år 2002 finns Skogssällskapet i Lettland. År 2014 utvidgade man verksamheten till Estland och Litauen. Sedan år 2010 har man även verksamhet i Norge genom intressebolaget Scandforest.