Arviointi

Nopeammin, tarkemmin ja edullisemmin

Tarkka ja ajankohtainen arvon määritys on perusedellytys kiinteistön myynnissä, sukupolvenvaihdoksessa, lunastustilanteissa ja kiinnityksessä. Se ratkaisee hintatason, verotuksen ja sen, kuinka paljon voi saada lainaa metsän kiinnitystä vastaan. Koska maan markkina-arvo on Pohjoismaissa noussut jopa 50 % viimeisen kymmenen vuoden aikana, ovat useimmat vanhat arvioinnit harhaanjohtavia. Eri alueilla tapahtuvan hintatason vaihtelevuuden vuoksi tarvitaan arvioinnissa hyvää markkinoiden paikallistuntemusta.